Loppisverksamhet

Butiken rymmer också ett loppis där ni kan göra fynd billigt.
Lämna gärna in om ni har något som ni inte behöver